Gebouwbezetting

Alleen de uitzonderingen staan vermeld in de agenda.