Protocollen

De Gelre groep heeft een aantal protocollen en afspraken ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag, preventiebeleid en integriteitsbeleid. Hieronder treft u de protocollen aan:

Preventie- en integriteitsbeleid Scouting Gelre groep

Als er sprake is van een calamiteitensituatie binnen de groep, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Scouting Gelre groep hanteert voor haar vrijwilligers het protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland. 
Dit protocol is te vinden via deze link: https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Calamiteiten/Protocol-grensoverschrijdend-gedrag_2017.pdf